Mikroforsker

Vi ved ingenting, men finder ud af en masse!

Mikroforsker er en undervisningsform inden for science fagene, hvor vi tager udgangspunkt i hvad børnene finder spændende og arbejder videre med det. Da vi selvfølge skal have en hel klasse med ad gangen og har begrænsede tid og midler, kommer der en lille smugle styring på fra vores side, men ikke så meget som eleverne er vant til og de får ikke svaret af en voksen!

Det sidste er super vigtigt og super svært, men i stedet for at give børnene svarene på deres spørgsmål, skal vi have dem til at tænke over det selv og så vidt muligt, selv komme frem til svaret!

Det er super fedt!

Og Hey, vi laver det også for voksne! Er i fx en lærer gruppe, som kunne tænke sig at arbejde med metoden så laver vi gerne et forløb for jer, men vi garantere, det er sværere for jer end det er for eleverne!

Det er et krav at eleverne har prøvet at arbejde med de enkelte trin på skolen før arrangementet kan udføres på Naturcenteret. Er dette ikke tilfældet vil arrangementet ikke kunne gennemføres. Vi har lavet en lærevejledning til jer, så eleverne vil være bekendt med de forskellige trin.

Før besøget på Naturcenteret

På skolen er det vigtigt, at eleverne får kendskab til de 7 trin i processen, dette forenkler processen på Naturcenteret, så vi her kan bruge mere tid på hvad eleverne finder interessant og ikke skal have helt så meget fokus på metoden og ordforklaringer.

Det er vigtigt at I under afprøvningen på skolen, forsimpler øvelsen, således at der er fokus på de forskellige trin. Derfor forslår vi følgende fremgangsmåde:

Lærevejledning

Under besøget på Naturcenteret

I bestemmer hvilket emne vi skal udforske, det kan være krible krable på land, krible krable i vand, ild, vand eller noget helt andet!

Eleverne arbejder i 5-6 grupper så vi kan have flere hypoteser i spil.

Der er stadig lidt styring under denne del, se nærmere her:

Lærevejledning

Efter besøget på Naturcenteret

Som afslutning foreslår vi at eleverne få lov til at fremlægge deres opdagelser for andre. Det kan være for en parallel klasse (som måske skal prøve det samme forløb), en mindre klasse, en større klasse eller nogen helt andre.

Det vil give eleverne mulighed for at reflektere over deres fund og giver dem også en vis stolthed. Vi har lavet nogle forslag til hvordan I kan gribe fremlæggelsen an, men det kan også være I finder på noget helt andet, måske skal de lave en video, en planche (videnskabelig plakat) eller noget helt andet.

Find vores forslag her:

Lærevejledning