Sejlads med handicapbådene

Randers Naturcenters to handicapbåde Isfuglen og Guldsmeden er ude af drift af sikkerhedsmæssige årsager. Der er registreret utætheder i bådenes opdriftskamre. Derfor kan der ikke sejles sikkert med bådene. Det undersøges om bådene kan repareres på værft. Indtil videre er al sejlads med bådene indstillet. Foreløbigt til august 2023 - muligvis resten af 2023.

Handicapbådene er designet således, at en rullestol f.eks. meget let kan rulles ombord.

I havnebassinet er anlagt en rampe, der gør det let for en gangbesværet at komme om bord i handicapbådene. Sidder man i kørestol kan man trille direkte ombord.

Sejlads med handicapbådene tilbydes på Gudenåen mellem Randers Bro, Naturcenteret og helt op mod Langå. Afhængig af vind og strøm sejles opstrøms eller nedstrøms fra Naturcenteret.

Der er plads til 7 passagerer ombord. Lidt færre hvis skal kørestole med. En tommelfingerregel er at en kørestol med bruger tæller for 2 pladser.

Al sejlads med handicapbåde sker gennem booking ved Helle-Marie Taastrøm på naturcenter@randers.dk eller tlf. 8643 2537.

Sejladsen foregår efter Søfartsstyrelsens retningslinjer.

Sikkerhedsinstruks

Sikkerhedsinstruks for Isfuglen og Guldsmeden Randers Naturcenter. Sejlads på Gudenåen og Randers Fjord.

Randers Kommune, Laksetorvet, 8900 Randers C, er overordnet ansvarlig for sejladsen.

Naturvejleder Lars Maagaard har udarbejdet sikkerhedsinstruksen april 2014.

Sejlads på Gudenåen og Randers Fjord fra Langå til Udbyhøj.

Med op til 8 personer (inkl. Bådfører) i perioden fra og med uge 14 til og med uge 42. Max vindstyrke 10 m/s. Passagerer er besøgende på Naturcenteret, herunder institutioner, skoler, ældrecentre og handicappede familier og private grupper. Samt deltagere ved naturvejledningsarrangementer på Gudenåen og Randers Fjord.

Grundstødning, motorstop, kollision, mand over bord, brand, stærk strøm i Gudenåen, afkøling i vandet.

Ved sejlads med skoler, institutioner, ældrecentre og handicappede sejler de to både altid sammen, eller der samsejledes med anden følgebåd eksempelvis gummibåd eller "Hjalmar Ussing".

Grundstødning og motorstop: Der medbringes padler/årer og kommunikation (mobiltelefon og VHF-DSC) til land eller følgebåd i tilfælde ufrivilligt stop.

Kollision og MOB: Alle er iført redningsvest under hele sejladsen.

Brand: Der er findes CO2-slukker om bord.

Stærk strøm i Gudenåen: Sejladsen starter altid med at sejle modstrøms, således man kan komme medstrøms hjem i tilfælde af stærk strøm.

Afkøling: Der sejledes uden termisk beskyttelse ved vandtemperaturer over 10 grader celsius.

Ved vandtemperaturer under 10 grader celsius bærer besætning og passagerer termisk beskyttelse i form af tørdragt, flydedragt eller våddragt, der er godkendt til den aktuelle vandtemperatur.

Ved sejlads med voksne grupper og familiegrupper, hvor alle kan svømme eller bjærges i land kan en båd sejle alene. Ved sejlads uden ledsagerbåd skal der medbringes redningsflåder med kapacitet til alle personer (VFI redningsflåde ISO9650-1A certificeret).

Aluminiumsjoller med 15 hk påhængsmotor. Indrettet til handicappede. CE godkendte.

Godkendt til at medbringe i alt 8 personer. Selvlænsende.

CE mærkede redningsveste, 275 N redningsveste til voksne kørestolsbrugere.

Nødraketter, lys, tågehorn, lanterner til tåge, mobiltelefon, VHF-DSC Radio, kulsyreslukker, øse, 1.hjælpskasse. tov, anker m. kæde, lygte, padler/årer.

EVT. medbringes 2 stk. 4 personers redningsflåde (ISO9650-1A certificeret), Der udføres check på alt udstyr inden sejlads.

Ved sejlads i perioder hvor vandtemperaturen er under 10 grader celsius benyttes CE godkendt flydedragt, tørdragt eller våddragt.

Bådene kan sejledes med een bådfører. Bådfører skal have duelighedsbevis og godkendt 12 timers førstehjælpskursus, samt VHF-SRC kursus eller tilsvarende. Skal have dokumenteret erfaring i sejlads på Gudenåen og have aflagt prøve i MOB i fartsområdet. Skal være instrueret i båden og dens udstyr herunder brandslukningsudstyr.

Ved sejlads uden følgebåd skal bådfører have godkendt kursus i søsikkerhed.

Sejlads på Gudenåen og Randers Fjord fra Langå til Udbyhøj.

Med op til 8 personer om bord inklusiv besætning. Der sejledes i perioden fra og med uge 14 til og med uge 42. Maks. vindstyrke 10 m/s. Fra solopgang til solnedgang. Strømmen i Gudenåen skal altid vurderes inden sejlads. Ved stærk strøm og tidevand undlades sejlads. Ved almindelig sejlads sejles der kun, når vandtemperaturen er over 10 grader celsius.

Alle bærer redningsvest under sejlads. Der sejles tæt på land. Personer i kørestol må ikke være fastspændt til denne. Svært handicappede skal ledsages af hjælper, der kan ledsage dem i vandet.

Der sejledes altid med ledsagerbåd, når passagerer ikke kan svømme. Alternativt medbringes ISO godkendt redningsflåde. Ved sejlads med handicappede medbringes en bjærgningsstige. Der medbringes et kort over de lokale strandnummer langs Gudenåen, således at redningsfartøjer fra Randers Brand og Beredskab kan lokalisere position på ulykke.

Mobiltelefon i vandtæt indpakning, nødraketter, tågehorn, kontakt til land eller følgebåd.

Bærbar VHF-DSC radio.

Der opbevares en ruteplan og passagerliste i administrationsbygningens fællesrum på Randers Naturcenter, Gudenåvej 20, 8920 Randers NV. Ved korte sejladser i umiddelbart nærhed af Naturcenteret kan ruteplan og passagerliste opbevares på Randers Naturcenters Havn.

Der holdes kontakt til en medarbejder på Naturcenteret ved sejladser med passagerer, der ikke kan tage vare på sig selv.

Bådfører gennemgår sikkerhedsinstruktion for passager inden sejlads. Redningsveste i føres på land eller i havn og brug af disse gennemgås. Forholdsregler ved ulykke gennemgås.

Ved "tæt på hændelser" indkaldes bådføreren, en repræsentant fra Randers Naturcenter, en repræsentant for de implicerede passager og deres eventuelle institution til en gennemgang af forløbet.

Ved ulykke indkaldes bådfører, en repræsentant fra Randers Naturcenter, en repræsentant fra passagererne eller deres institution eller organisation samt beredskabschefen i Randers Kommune, Natur og Miljø-chefen, en sikkerhedsrepræsentant fra Randers Kommune samt Østjyllands Politi til gennemgang af ulykken.

Sikkerhedsinstruksen evalueres og opdateres to gange årligt før og efter sejladssæsonen.