Sejlads med handicapbådene

Sejlads på Gudenåen

Randers Naturcenter har to handicapbåde; Isfuglen og Guldsmeden. Handicapbådene er designet således, at en kørestol f.eks. meget let kan køres ombord.

I havnebassinet er anlagt en rampe, der gør det let for en gangbesværede at komme om bord i handicapbådene. Sidder man i kørestol, kan man trille direkte ombord.

Sejlads med handicapbådene tilbydes på Gudenåen mellem Randers Bro, Naturcentret og helt op mod Langå. Afhængig af vind og strøm sejler vi opstrøms eller nedstrøms fra Naturcentret.

Der er plads til syv passagerer ombord - dog lidt færre hvis skal kørestole med. En tommelfingerregel er, at en kørestol med bruger tæller for to pladser.

Sejladsen foregår efter Søfartsstyrelsens retningslinjer.

 

Sikkerhedsinstruks

Sikkerhedsinstruks for sejlads på Gudenåen og Randers Fjord Randers med Naturcenters handicapbåde.

Randers Kommune, Laksetorvet, 8900 Randers C, er overordnet ansvarlig for sejladsen.

Naturvejleder Lars Maagaard har udarbejdet sikkerhedsinstruksen i april 2014.

Risici ved sejladsen

 • Grundstødning
 • Motorstop
 • Kollision
 • Mand over bord
 • Brand
 • Stærk strøm i Gudenåen
 • Afkøling i vandet.

Forebyggelse af risici

Ved sejlads med skoler, institutioner, ældrecentre og handicappede sejler de to både altid sammen, eller der sejles sammen med en følgebåd, f.eks. en gummibåd eller "Hjalmar Ussing".

Ved sejlads med voksne grupper og familiegrupper, hvor alle kan svømme eller bjærges i land, kan en båd sejle alene. Ved sejlads uden ledsagerbåd skal der medbringes redningsflåder med kapacitet til alle personer (VFI redningsflåde ISO9650-1A-certificeret).

Grundstødning og motorstop

Der medbringes padler/årer og kommunikation (mobiltelefon og VHF-DSC) til land eller følgebåd i tilfælde ufrivilligt stop.

Kollision og MOB

Alle er iført redningsvest under hele sejladsen.

Brand

Der er findes CO2-slukker om bord.

Stærk strøm i Gudenåen

Sejladsen starter altid med at sejle modstrøms, så man kan komme medstrøms hjem i tilfælde af stærk strøm.

Afkøling

Der sejledes uden termisk beskyttelse ved vandtemperaturer over 10 grader celsius.

Ved vandtemperaturer under 10 grader celsius bærer besætning og passagerer termisk beskyttelse i form af tørdragt, flydedragt eller våddragt, der er godkendt til den aktuelle vandtemperatur.

Aluminiumsjoller med 15 hk påhængsmotor. Indrettet til handicappede. CE-godkendte.

Godkendt til at medbringe i alt otte personer. Selvlænsende.

CE mærkede redningsveste, 275 N redningsveste til voksne kørestolsbrugere.

Nødraketter, lys, tågehorn, lanterner til tåge, mobiltelefon, VHF-DSC-Radio, kulsyreslukker, øse, førstehjælpskasse, tov, anker m. kæde, lygte, padler/årer.

EVT. medbringes to stk. fire personers redningsflåde (ISO9650-1A certificeret), Der udføres check på alt udstyr inden sejlads.

Ved sejlads i perioder hvor vandtemperaturen er under 10 grader celsius, benyttes CE-godkendt flydedragt, tørdragt eller våddragt.

Bådene kan sejles med én bådfører.

Bådføreren:

 • skal have duelighedsbevis og godkendt 12 timers førstehjælpskursus, samt VHF-SRC-kursus eller tilsvarende
 • skal have dokumenteret erfaring i sejlads på Gudenåen og have aflagt prøve i MOB i fartsområdet
 • skal være instrueret i båden og dens udstyr herunder brandslukningsudstyr.

Ved sejlads uden følgebåd skal bådføreren desuden have et godkendt kursus i søsikkerhed.

Der må være op til otte personer (inkl. bådfører) i bådene.

Bådene sejler i perioden fra og med uge 14 til og med uge 42. Der sejles fra solopgang til solnedgang.

Der må maks. være vindstyrke på 10 m/s.

Strømmen i Gudenåen skal altid vurderes inden sejlads. Ved stærk strøm og tidevand undlades sejlads.

Ved almindelig sejlads sejles der kun, når vandtemperaturen er over 10 grader celsius.

Alle bærer redningsvest under sejlads.

Der sejles tæt på land.

Personer i kørestol må ikke være fastspændt til båden.

Svært handicappede skal ledsages af hjælper, der kan ledsage dem i vandet.

Der sejles altid med ledsagerbåd, når passagerer ikke kan svømme. Alternativt medbringes en ISO-godkendt redningsflåde.

Ved sejlads med handicappede medbringes en bjærgningsstige.

Der medbringes et kort over de lokale strandnumre langs Gudenåen, så redningsfartøjer fra Randers Brand og Beredskab kan lokalisere bådens position.

 • Mobiltelefon i vandtæt indpakning
 • Nødraketter
 • Tågehorn
 • Kontakt til land eller følgebåd
 • Bærbar VHF-DSC-radio.

Der opbevares en ruteplan og passagerliste i administrationsbygningens fællesrum på Randers Naturcenter, Gudenåvej 20, 8920 Randers NV. Ved korte sejladser tæt på Naturcentret kan ruteplanen og passagerlisten opbevares på Randers Naturcenters Havn.

Der holdes kontakt til en medarbejder på Naturcentret ved sejladser med passagerer, der ikke kan tage vare på sig selv.

Bådføreren gennemgår sikkerhedsinstruktion for passagerne inden sejlads.

Alle tager redningsveste på, mens de stadig er på land eller i havnen og brug af disse gennemgås.

Forholdsregler ved ulykke gennemgås.

Ved "tæt på-hændelser" indkaldes bådføreren, en repræsentant fra Randers Naturcenter, en repræsentant for de implicerede passager og deres eventuelle institution til en gennemgang af forløbet.

Ved ulykke indkaldes bådfører, en repræsentant fra Randers Naturcenter, en repræsentant fra passagererne eller deres institution eller organisation samt beredskabschefen i Randers Kommune, Natur og Miljø-chefen, en sikkerhedsrepræsentant fra Randers Kommune og Østjyllands Politi til gennemgang af ulykken.

Sikkerhedsinstruksen evalueres og opdateres to gange årligt før og efter sejladssæsonen.