Sejlads med kano

Naturcenterets kanoer anvendes til naturvejledningsaktiviteter og guidede ture på Gudenåen.

Målgruppen er private grupper, institutioner og skoler fra 6. klasse.

Kanoturene vil altid være ledet af to af naturcenterets kanoinstruktører.

Der foretages ikke udlån eller udlejning af kanoer fra Naturcentret.

Kanosejladsen foregår efter Søfartsstyrelsen retningslinjer.

Booking

Ønsker du at booke kanoerne, så kontakt:

Naturcenterleder
Helle Marie Taastrøm
Tlf.: 86 43 25 37
E-mail: naturcenter@randers.dk

Helle træffes bedst dagligt fra kl. 08.00-09.00.

Sikkerhedsinstruks

Sikkerhedsinstruks for Randers Naturcenters kanosejlads på Gudenåen

Randers Kommune, Laksetorvet, 8900 Randers C, er overordnet ansvarlig for sejladsen.

Naturvejleder Lars Maagaard, har udarbejdet sikkerhedsinstruksen april 2014.

Risici ved sejladsen

  • Kollision med motorbåde
  • Kæntring og drukning
  • Afkøling i vand eller i luft
  • Stærk strøm i Gudenåen
  • Hurtigt vejrskifte til stærk vind og tordenvejr.

Kollision med motorbåde

Kanoinstruktør medbringer mobiltelefon (evt. VHF-radio til kontakt af andre fartøjer, samt signaludstyr (nødraketter og tågehorn).

Kæntring og drukning

Alle er iført en CE-godkendt redningsvest.

I de tilfælde, hvor alle deltagere kan svømme, kan der benyttes CE-godkendte svømmeveste.

Kanoinstruktørerne skal være i stand til at bjærge og redde kæntrede kanoer og passagerer og skal derfor benytte CE-godkendte svømmeveste.

Ved sejlads med skoler skal eleverne minimum gå i 6. klasse og skal kunne svømme.

Afkøling i vand eller i luft

Deltagere påklædes efter årstiden og vejret.

Der sejledes kun i perioden 1.maj - 30. september.

Ved vandtemperaturer under 10 grader celsius bærer besætning og passagerer termisk beskyttelse i form af våddragter eller tørdragter.

Stærk strøm i Gudenåen

Kanosejlads startes altid med at padle modstrøms, så man kan vurdere strømmen og gå nedstrøms tilbage.

Kanoerne ledsages evt. af en følgebåd (gummibåd med motor).

Ved stærk strøm aflyses sejladsen.

Hurtigt vejrskifte til stærk vind og tordenvejr

Vejrudsigter vurderes inden sejlads.

Ved stærk vind over 8 m/s eller tordenvejr aflyses sejladsen, eller sejladsen afbrydes, og der søges til land.

Kanoer: Linder Inkas 525, synkefri og typegodkendte til 3 personer.

Der medbringes en ekstra padle og en øse i hver kano.

Redningsveste er CE-godkendte. Ved brug af svømmeveste benyttes CE-godkendte i signalfarver med reflekser.

Kanoinstruktør medbringer en taske, der indeholder mobiltelefon i vandtæt pakning, nødraketter, tågehorn, førstehjælpsudstyr, kniv, bugseringsline og evt. VHF radio-DSC.

Ved sejlads med kano skal der altid være mindst 2 uddannede kanoinstruktører med til at lede turen.

Kanoinstruktørerne skal være uddannet efter et godkendt uddannelsessystem. Instruktørerne skal have en gyldig, godkendt 12 timers førstehjælpsuddannelse.

Ved sejlads med grupper skal der være en uddannet instruktør for hver 10 deltagere.

Ved kanoture med større grupper kan én kanoinstruktør lede turen med støtte af en uddannet og godkendt bådfører i Naturcentrets MOB-følgebåd.

Der udpeges altid en turleder i besætningen, hvis afgørelser er endelige og skal følges.

Der sejledes kun på Gudenåen fra Randers Bro til Langå i perioden fra og med uge 14 til og med uge 42. Der sejles fra solopgang til solnedgang.

Der må maks. være vindstyrke på 8 m/s. Ved hårdere vejr og evt. tordenvejr aflyses eller afbrydes sejladsen.

Ved stærk strøm i Gudenåen aflyses eller afbrydes sejlads.

Ved vandtemperaturer under 10 grader celsius benyttes termisk beskyttende tørdragter eller våddragter.

Sejladsaktiviteten indeholder også oplæring i kanosejlads, herunder kæntringsøvelser.

Alle kanoer sejler samlet, hvilket gør det nemmere at redde forliste. Besætningen er uddannet til at bjærge og redde.

Alle bærer redningsvest eller svømmevest.

Der medbringes kommunikationsudstyr.

Der medbringes et kort over de lokale strandnumre langs Gudenåen, så redningsfartøjer fra Randers Brand og Beredskab kan lokalisere bådens position.

Der medbringes evt. en vandtæt indpakket smartphone/tablet med strandnummer og bådposition-applikation.

  • Mobiltelefon i vandtæt indpakning
  • Nødraketter
  • Tågehorn
  • Kontakt til land eller følgebåd.

Kanoer sejler samlet, så man er opmærksom på forlis m.m. Ved større grupper medbringes VHF-Radio.

Der opbevares en ruteplan og passagerliste i administrationsbygningens fællesrum på Randers Naturcenter.

Kanoinstruktøren gennemgår sikkerhedsinstruktion for deltagerne inden sejlads.

Alle tager redningsveste på, mens de stadig er på land eller i havnen og brug af disse gennemgås.

Forholdsregler under sejlads og under kæntring/ulykke gennemgås.

Ved "tæt på hændelser" indkaldes bådføreren, en repræsentant fra Randers Naturcenter, en repræsentant for de implicerede passager og deres eventuelle institution til en gennemgang af forløbet.

Ved ulykke indkaldes bådfører, en repræsentant fra Randers Naturcenter, en repræsentant fra passagererne eller deres institution eller organisation samt beredskabschefen i Randers Kommune, Natur og Miljø-chefen, en sikkerhedsrepræsentant fra Randers Kommune og Østjyllands Politi til gennemgang af ulykken.

Sikkerhedsinstruksen evalueres og opdateres en gang årligt.