Bævreasp

Dansk navn: Bævreasp

Latinsk navn: Populus tremula

Type: Løvtræ

Typisk voksested: Skov

Bævreaspen er et af de træer, som er bedst til at sætte rodskud. Når man fælder træet, skyder nye skud frem fra det kraftige rodnet. Derfor kan et individ overleve næsten uendeligt, og rundtom i skovene (især i de gamle stævningsskove) ser man ofte meget gamle bævreaspe med mange stammer.

Træet kræver meget lys og ses derfor ikke så tit i tætsluttede løvskove. Hvis det får fuldt lys, kan det brede sig helt op til over en meter om året via de mange rodskud.

Tordenskjolds soldater

Træet fra bævreasp er helt utroligt fint og ensartet. Derfor brænder det meget jævnt og regulært, hvilket gør bævreasp til den ideelle træsort til produktion af tændstikker.

Før man fik moderne ting som lightere og elektrisk lys, har tændstikker været et utroligt vigtigt produkt, og fremstillingen af dem var uden tvivl et givtigt erhverv.

Omkring 1880 var den svenske tændstikindustri ledende på verdensmarkedet og således også i Danmark. De danske tændstikproducenter var i vildrede om, hvordan de skulle slå svenskerne. Historien går om, at dette blev startskuddet til en af de mest karakteristiske og succesfulde markedsføringskampanger i dansk erhvervshistorie. En stor dansk tændstikfabrikant spurgte sig selv om, hvem der kunne hjælpe ham til at slå svenskerne. Han kiggede tilbage i historien og kom på at kalde sit firma for Tordenskjold Tændstikker. Tordenskjold er navnet på en stor dansk søhelt, hvis bedrifter under krigen mod svenskerne i 1720'erne er vidt berømte. Tordenskjold fik endnu mens han levede opbygget en myte omkring sig som "svenskens plageånd". Nu påkaldte tændstikproducenten sig denne mytiske kraft ved at trykke Tordenskjolds portræt på tændstikæskerne. Denne kampagne var så succesfuld at vi endnu i dag uløseligt forbinder navnet Tordenskjold med tændstikker af bævreasp.