Fortælle-træerne ved Randers Naturcenter

Træer og buske på Randers Naturcenter fortæller historier - lær mere om de danske træer og buske.

Omkring Naturcenterets parkeringsplads er anlagt store højbede med natursten som kant. I disse bede er der i 2013 plantet 26 forskellige danske arter af træer og buske, som alle har en spændende historie at fortælle. Beplantningen er opdelt i 6 naturtyper.

For hver art er opsat et skilt med artsnavn, et par andre oplysninger og en QR-kode, der henviser til teksten om arten her på hjemmesiden. På den måde kan du via din smartphone eller tablet få masser af informationer om træernes biologi og historie i de grønne områder omkring Randers Naturcenter.