Skovbryn

Planter opsuger energi fra solens lys via fotosyntesen i bladene. Derfor er forholdet mellem lys og skygge meget vigtigt for, hvilke planter der kan vokse hvor.

Et skovbryn er kanten af skoven, hvor der kommer fuld lystilførsel fra den åbne mark på ydersiden og skygge fra de tætte bevoksninger af træer på indersiden. Derfor ser man ofte buske og træer i skovbrynet, som kan tåle halvskygge. I de yderste rækker af skovbrynet kan der dog sagtens være arter, som kræver fuldt lys, ligesom der i de inderste rækker kan gro egentlige skyggearter.

Hvis skoven får lov, vil den naturligt sprede sig ud igennem skovbrynet ved, at de store højstammede træer vokser op gennem buskene og skygger dem bort. Buskene vil via deres evne til at danne rodskud kunne rykke en tak længere ud i lyset på den åbne mark og dermed udbrede skovens areal. Buskene i skovbrynet hjælper desuden skoven med at kontrollere en anden vigtig faktor: Vinden. Buskene giver læ og er derfor afgørende for skabelsen af det rette skovklima (se under højskov).