Stævningsskov

En stævningsskov er en kunstig naturtype, på fagsprog kaldet et plagioklimaks. Selve ordet stævning kommer af udsagnsordet at stævne, som betegner nedskæring af træer, som kan tåle at blive sat på rod, som det kaldes når man skærer træets stamme af ved roden. Træerne kan efter nedskæringen lave rodskud. De kan altså skyde en eller flere stammer op fra rodsystemet og på denne måde begynde træets (eller buskens) vækst forfra.

De fleste træer danner mange rodskud, og derfor kommer stævningsskoven til at fremstå som en bevoksning af store mangestammede buske.

Grunden til denne driftsform er at bønderne i gamle dage skulle bruge store mængder mellemstore kæppe til især hegn (kaldet gærdsel) omkring deres marker for at holde styr på græssende dyr. Man drev stævningsskove i så mange hundrede år, at naturen efterhånden tilpassede sig til denne skovform, som derved udviklede sig til en selvstændig naturtype.