Strandoverdrev

Viden om Strandoverdrev

Ordet overdrev var oprindelig betegnelsen for de områder som lå så langt væk fra centrum af en landsby at det ikke kunne betale sig at dyrke dem. I stedet gennede man køer, får og andre græsningsdyr derud ofte i sammen med en hyrdedreng, som skulle holde styr på dem. Efterhånden som befolkningstallet steg og landsbyerne voksede, blev overdrevsarealerne mindre. Navnet skiftede gradvist til at benævne alle ubrugte åbne arealer. De ubrugte arealer var ofte tørre og/eller stenede, og med stejle skrænter. Langs Danmarks 7000 km kyststrækning består jordbunden for det meste af sandede jordtyper. Sandjord er meget tør da de store sandkorn er dårlige til at holde på vandet. Derfor er en stor del af arealerne tæt på kystlinjen dårlige til at dyrke korn, og blev traditionelt brugt som overdrev. Da vegetationen her skal kunne tåle såvel saltsprøjt fra havet og ofte meget stærk vind, findes der her lidt andre arter, som fx havtorn, end dem man ser på overdrev lidt længere inde i landet.