Krondyr (Cervus elaphus)

Kropslængde: 170-220 cm (dertil kommer en hale på ca. 15 cm)

Skulderhøjde: 100-130 cm

Vægt: 100-200 kg

Levetid: Maks. 20 år

Familie: Hjortefamilien (Cervidae)

Krondyret, der ofte også kaldes kronhjort, er en drøvtygger, der først og fremmest lever af græs, men det spiser også mange urter samt skud af lyng og blåbær. Det tager også blade fra løvtræer. Om vinteren, hvor anden føde kan være svær at finde, spiser det også kviste fra løvtræer samt skud fra nåletræer. Det kan også supplere føden med nåletræsbark, svampe, lav og tang. Desuden kan markafgrøder som grøn vintersæd, korn, kartofler og roer også udgøre en stor del af føden.

Krondyret er pletvis udbredt i Jylland og på Sjælland, men det findes ikke på Fyn, Lolland, Falster, Bornholm, Møn og de fleste mindre øer. De største bestande findes i Vest- og Midtjylland samt på Djursland.

Krondyret er først og fremmest tilknyttet områder med skov - især områder med store sammenhængende skovarealer, men er der tilstrækkeligt fredeligt, vil det også søge føde på åbne områder.

Det meste af året færdes hanner og hunner i kønsopdelte flokke. Størrelsen på disse flokke afhænger meget af, hvor stor bestanden i området er, og kan variere fra nogle få dyr op til omkring hundrede dyr i de største flokke af hunner. I parringstiden søger begge køn til særlige brunstområder, hvor hannerne forsøger at holde på harem af hunner og jage alle andre hanner væk.

Hunnen får normalt kun en unge ad gangen (tvillinger er meget sjældne). Ungen kan følge med dens moder kort tid efter fødslen og bliver hos hende i lang tid - også efter den er blevet kønsmoden efter et år. Hanner forlader typisk moderen efter 2 år, mens hunner kan holde sammen med hende resten af livet.