Hjorte (Cervidae)

Hjorte udgør en pattedyrfamilie, der tidligere blev regnet under ordenen af parrettåede hovdyr (Artiodactyla).

For nyligt har man fundet ud af, at hvaler også hører ind under ordenen af parrettåede hovdyr (Artiodactyla). Derfor er der for tiden ikke enighed om, hvad ordenen skal kaldes, eller præcist hvordan slægtskabet inden for ordenen skal være.

Hjorte hører til gruppen af firemavedrøvtyggere, hvilket vil sige, at de ligesom koen har 4 maveafsnit, hvor det første (vommen) fyldes op, når dyret spiser. I vommen startes en gæring, som hjælper med at nedbryde plantefibre. Mens denne gæring står på, vil dyret gylpe dele af maden op og tygge den igen for at findele den yderligere. Dette kaldes drøvtygning, og mens det står på, vil dyret normalt ikke indtage ny føde.

Først når føden er tilstrækkelig nedbrudt, fortsætter den til de øvrige maveafsnit. Denne proces gør, at drøvtyggere er i stand til at leve af planter med et højt indhold af fibre som f.eks. græs og kviste.

Hjorte kendetegnes ved, at hannen hvert år udvikler et gevir, så det er klar til parringstiden. Efter parringstiden tabes geviret, og et nyt begynder straks at vokse frem.

I Danmark findes der fire vildtlevende hjortearter: Rådyr, dådyr, sika og krondyr.

Randers naturcenter har udstoppede eksemplarer af følgende arter: