Insektædere (Insectivora)

Insektæderne er en orden af små pattedyr, der alle lever af insekter og andre hvirvelløse dyr (som f.eks. orme, edderkopper og tusindben).

De største medlemmer af ordenen tager dog også gerne små hvirveldyr som f.eks. mus, padder og krybdyr. De fleste insektædere lever udelukkende af dyrisk føde, men enkelte arter spiser også lidt bær og frugt. De danske arter omfatter pindsvin og muldvarp, samt 3 arter af spidsmus.

Randers Naturcenter har udstoppede eksemplarer af følgende arter: