Pindsvin (Erinaceus europaeus)

Kropslængde: 20-30 cm (dertil kommer en hale på ca. 3 cm)

Skulderhøjde: ca. 12 cm

Vægt: 800-1500 g

Levetid: Maks. 10 år

Familie: Pindsvinefamilien (Erinaceidae)

Pindsvinet er en typisk insektæder, der spiser alt, hvad det kan fange og overmande af dyrisk føde. Regnorme, biller, tusindben, insektlarver, edderkopper og snegle udgør størstedelen af føden, men frøer og andre padder, slanger, firben, fugleæg, fugeunger, mus og ådsler indgår også lejlighedsvis i pindsvinets menu. Om efteråret æder pindsvin desuden lidt planteføde i form af nedfaldsfrugt, bær og svampe.

Pindsvinet er udbredt og almindeligt i hele Danmark og findes især i områder med en blanding af bevoksning og åbne områder som f.eks. skovkanter, levende hegn, parker og haver. Faktisk er villahaver et af de steder, hvor pindsvin er allermest talrige. Så selv om pindsvin primært er nataktive, er de et af de danske pattedyr, der oftest ses af mennesker. Om vinteren ser man dem dog sjældent, da de normalt sover vintersøvn.

Om dagen skjuler pindsvinet sig i, hvad der måtte være af gode skjulesteder inden for dets territorie (især er grenbunker populære). Sommetider laver pindsvinet en rede i et af sine skjulesteder, men det kan også nøjes med at ligge sammenrullet i en hæk eller under en tæt busk.

Hunnen er alene om at opfostre ungerne og kan få 2-9 unger pr. kuld, men 4-5 unger er dog det mest almindelige. Ungerne skjules i en særlig stor rede lavet af blade i et af pindsvinets bedre skjulesteder (typisk en grenbunke).