Muldvarp (Talpa europaea)

Kropslængde: 11-17 cm (dertil kommer en hale på 2-3 cm)

Skulderhøjde: ca. 4 cm

Vægt: 60-100 g

Levetid: Maks. 10 år

Familie: Muldvarpefamilien (Talpidae)

Muldvarpen lever det meste af sit liv under jorden, hvor den også finder sin føde. Den lever udelukkende af dyrisk føde, først og fremmest regnorm, men den tager også mange jordlevende insektlarver, især fra biller, fluer, stankelben og sommerfugle. Dertil tager den alt, hvad den støder på af små dyr, den kan fange og overmande, samt ådsler. Muldvarpen kan oplagre overskud af regnorm ved at bide dem i forenden, så de ikke kan bore sig ind i jorden.

Muldvarpen er udbredt og almindelig i hele Danmark på nær Bornholm og mange mindre øer samt det sydlige Thy.

Muldvarpe kan findes alle steder, hvor jorden ikke er for tør og sandet eller så våd, at gangene oversvømmes. Hvor talrige de er, afgøres af fødemængden.

Muldvarpen kan være aktiv på alle tider af døgnet, men den ses sjældent, da den tilbringer næsten alt sin tid nede i sit gangsystem. De få gange hvor den kommer op, sker det stort set altid om natten.

Muldvarpen har altid et stort forgrenet gangsystem, som den selv graver. Hvis jorden er let og løs, kan muldvarpen ofte nøjes med at skubbe den til siden og behøver derved kun at lave få eller ingen skud. Jo tungere og fastere jorden er, jo flere skud behøver muldvarpen at lave. Somme tider må den lave så mange, at det er meget tydeligt, hvor dens gange går.

Ungerne fødes i et redekammer, der blot er en lidt større version af de hvilekamre, som muldvarpen ellers laver. Hvile- og redekamre er typisk foret med græs og blade hentet på jordoverfladen. Hunnen er alene om at opfostre ungerne og får normalt kun et kuld om året på 2-7 unger.