Almindelig Røn

Dansk navn: Almindelig røn

Latinsk navn: Sorbus aucuparia

Type: Løvtræ

Typisk voksested: Sandede overdrev

Almindelig røn er et lystræ. Det betyder, at det kræver meget lys for at vokse godt, men også at det lader meget lys slippe ned til skovbunden under trækronen.

Rønnetræet er også et pionertræ, hvilket betyder, at det har nemt ved at sprede sig til og vokse på åbne arealer uden andre træer. Træets frø spredes især med fuglene, som er meget glade for at spise rønnebærrene. Frøene er inderst i bærrene og kommer med gennem fuglens mave og tarm. Når fuglen så klatter på et åbent areal, spirer træet frem og bruger fugleklatten som gødning.

Ræven og rønnebærrene

Vi har i Danmark et gammelt ordsprog der lyder: "De er sure, sagde ræven om rønnebærrene, for den kunne ikke nå dem". Ordsproget stammer fra en gammel græsk fabel om en ræv, der hoppede efter en klase vindruer uden succes og derfor konkluderede, at de måtte være sure.

Moralen er, at det er nemt at tænke dårligt om det, man alligevel ikke kan opnå. At man i Danmark oversatte fablen med rønnebær i stedet for vindruer skyldes først og fremmest, at man i gammel tid slet ikke kendte til druer her til lands.

At det så lige blev rønnebærrene, som ræven ikke kunne nå, skyldes sandsynligvis, at rønnebær i gammel tid mest blev spist af adlen som gelé til vildtkød. Den almindelige bonde havde ikke adgang til vildtkød, der var f.eks. dødsstraf for at nedlægge en af herremandens hjorte. Derfor spiste bonden heller ikke rønnebærgelé. Bærrene fik blandt bondebefolkningen ry for at være "ramme" (sure) i smagen, præcis som i fablen med ræven.

Flyverøn

Når fuglene har spist rønnebærrene, lander deres klatter af og til de mærkeligste steder. Rønnetræet er et pionertræ, og klarer sig derfor godt selv under meget svære vilkår. Derfor kan det ske at et rønnetræ spirer frem i en gammel urenset tagrende eller i kronen på andre gamle træer, hvor der i hulrummet mellem grene og stammer kan have samlet sig lidt jord. Derfor kan man være heldig og se små rønnetræer både på hustage og kronen på store gamle træer.

Dette fænomen kaldes flyverøn, fordi det ligner at rønnetræet flyver over jorden. I gamle dage mente man at dette måtte være forbundet med trolddom, da det jo ikke er normalt at træer kan gro sådanne steder. Derfor kaldte man disse små rønnetræer for trolderøn, og man sagde, at kviste og grene herfra havde magiske egenskaber.