Ask

Dansk navn: Ask

Latinsk navn: Fraxinus excelsior

Type: Løvtræ

Typisk voksested: Jord med meget grundvand i bevægelse f.eks. i kanten af moser.

Asketræet er en meget gammel dansk træart. Den har været i landet i mere end 7000 år.

Asketræet er et løvtræ, hvilket betyder, at det taber bladene om vinteren. Om vinteren kan man kende træet på de karakteristiske sorte knopper. Om sommeren kendes træet på sine blade. Et blad udgøres af mange småblade, som er aflange og spidse i enderne (kaldet lancetformet).

Asketræets ved har meget få knaster og er meget sejt. Derfor bruges det ofte til skæfter i redskaber som økser og hamre.

Myterne om Yggdrasil

Asketræet har en central plads i den gamle nordiske mytologi. Før kristendommen kom til Danmark i den sene vikingetid, praktiserede man den naturreligion, vi i dag kender som de gamle nordiske myter om aserne (bl.a. Odin og Thor) og deres kamp mod jætterne.

Asketræet Yggdrasil bærer ifølge myterne himmelhvælvingen i sin krone. Yggdrasil er det helligste i gudernes bolig Asgård. I dets grene lever 4 kronhjorte, som spiser af bladene, og i toppen sidder en ørn og skuer ud over verden. På stammen løber egernet Ratatosk, som elsker at sladre om dragen Nidhug, der gnaver af træets ene rod, som når ned til dødsriget Hel, hvor dragen bor. På denne måde holdes fjendskabet mellem dragen og ørnen ved lige.

Navnet Yggdrasil har det hellige asketræ fået efter myten om Odin, som hang i fødderne fra en af træets grene i syv dage og syv nætter for at opnå runeskriftens visdom. Ygg betyder "den stygge" – et af Odins tilnavne, og drasil betyder hest. Dermed hentyder navnet til, at Odin "red" på træet som en hest i sin åndelige rejse efter visdom.

Selv i dag er asketræet helligt for asatroende, og de ærer det ved kun at udnytte dets træ til strengt nødvendige formål, såsom redskaber der bringer mad på bordet. For en asatro er det utænkeligt at bruge asketræ til aggressive formål såsom våben.