Spidsløn

Dansk navn: Spidsløn

Latinsk navn: Acer platanoides

Type: Løvtræ

Typisk voksested: Aske-, ege- og elleskov

Spidsløn er et moderat skyggetræ, hvilket vil sige, at det kan tåle nogen med ikke fuld skygge. Derfor ser man ofte spidsløn blandet ind i bevoksninger med lystræarter som ask, eg eller rødel.

Spidsløn formår dog kun sjældent at komme med op i kronetaget, da den er meget langsom til at vokse i højden. Derfor kommer den ikke op og konkurrerer med lystræerne og kan ikke overtage arealet fra dem.

Om foråret har spidslønnen et meget flot og rigt gult blomsterflor, som er et sikkert forårstegn.

Lønnens fine klang

Spidslønnen er ikke den mest typiske træart i det danske skovbrug. Den vokser for langsomt og kan nemt få en dårlig form, så den ikke er så god at skære brædder af. Men det er faktisk en af de træarter, der giver den allerhøjeste pris, for den kan nemlig noget helt specielt.

Ligesom sin "fætter" ahornen har spidslønnen noget helt utroligt tæt træ. Hvis man har en terning af spidsløn, vil der altså kun være meget lidt luft i den. Samtidig er træ fra spidsløn meget ensartet – uden store årer, årringe og knaster.

Træets tæthed og ensartethed gør, at musikinstrumenter, som violiner og klaverer, får en meget smuk og fin klang, hvis de bygges af træ fra en spidsløn. Tætheden holder på luften og dermed lyden fra instrumentet, og ensartetheden gør, at der ikke er noget, som forstyrrer lydens vibrationer, når de udsendes fra instrumentet.

Instrumentbyggeri er dog så speciel en industri, at der ikke skal bruges så store mængder af træ fra spidsløn, men hvis man som skovejer kan levere lidt i en meget fin kvalitet, kan man i gennemsnit få 3.300 kr. pr. kubikmeter, og der er set priser helt op til 9.800 kr. pr. kubikmeter. Til sammenligning koster skovbrugets hyldevarer som f.eks. flot bøgetræ uden fejl og knaster ca. 1200 kr. pr. kubikmeter (2013 priser).