Rødel

Dansk navn: Rødel

Latinsk navn: Alnus glutinosa

Type: Løvtræ

Typisk voksested: Sumpskove og moser

Rødellen er det eneste træ i Danmark, som kan vokse på steder, hvor der er blankt vand hele året. Faktisk kan den tåle en vandstand på helt op til en meter. Derfor kan man i skovene se områder med lavt vand, hvor der står mange veludviklede elletræer. Dette kaldes for en ellesump.

Rødellen er desuden et af de få træer, som kan optage næringsstoffet kvælstof fra luften og binde det i jorden ved hjælp af bakterier, som lever på dens rodknolde.

Elletrunterne

I en ellesump står rødelletræerne ofte som små øer med utroligt mange stammer i det blanke vand. Sådan et mangestammet elletræ kaldes siden gammel tid for en elletrunte.

Elletrunterne er blevet koblet sammen med myterne og overtroen om skovens elverfolk (derfor også kaldet ellefolk). Elverpigerne var fagre møer, som om dagen skjulte sig i ellesumpen og boede under elletrunterne. I skumringstimen kom de imidlertid frem og dansede en fortryllende dans mellem træerne i sumpen. Mange sagn beskriver at ellepigerne er smukke fortil, men er hule i ryggen.

Elverfolket var farlige overnaturlige væsner som en vildfaren rejsende ofte så i de store øde skovområder. De kunne finde på at lokke den rejsende på afveje ud i sumpen eller sågar ned under jorden. Man kunne også blive lokket med i deres dans, hvorpå man blev ellevild og dansede sig ihjel.