Gul Gråsten 1696

Æblet Gul Gråsten er velsagtens Danmarks mest berømte æble. Gul Gråstens vigtighed kan fornemmes i digteren Ludvig Holsteins septembersang "Det lysner over agres felt" fra 1915, hvor et af versene lyder:

"Vel ræk mig da oh efterår
en Gravensten som smager
af bækken ved min faders gård
af mulden i hans ager".

En Gravensten er det samme som et æble af sorten Gråsten. Navnet Gråsten er sandsynligvis en fordanskning af det tyske Gravensteiner.

Historie

Æblets historie har været genstand for megen diskussion blandt pomologer (æbleeksperter) op gennem tiden. Men ét er sikkert; i Danmark er det kendt fra Gråsten Slot, og herfra er sorten beskrevet og videreført ud i verden som et dansk æble. Der findes flere varianter af Gråsten, deriblandt Rød Gråsten. Æbletræet er udbredt i Danmark og Nordtyskland.

Det var den slesvig-holstenske adelsslægt Ahlefeldt, som stod for udviklingen af Gråstenæblet. Æblet er udviklet i slotshaven ved Gråsten Slot og spredt over Danmark og Nordtyskland i løbet af 1700-tallet som podekviste fra gartner N. Vothmanns Planteskole i Sønderborg. Ifølge traditionen er æblet af sorten Ville Blanc fra Frankrig og kommet til Gråsten som en podekvist, der blev sendt til greve Frederik Ahlefeldt d. Ynge af hans bror Carl, der var på en toårig udenlandsrejse.

Æblet

Gul Gråsten er et udsøgt spiseæble og fortrinligt til most. Æblet er kantet og gult med flammende røde striber på solsiden. Det er saftigt og syrligt sødt med en fin krydret smag. Smagen varierer meget efter plukketid, voksested og opbevaring. Æblet plukkes i september og bruges i oktober til november. Æblet holder formen, når det bages.

Træets vækst

Gul Gråsten er et højt og åbent træ med stærke grene. Træet kan blive meget gammelt - over 100 år på vildtstamme, selv om sorten er modtagelig for både frugttræskræft og skurv. Sorten er infertil, hvilket betyder, at den ikke kan danne nye sorter ved frøformering.