Ræv (Vulpes vulpes)

Her kan du finde mere information om Ræven.

Kropslængde: 60-85 cm (dertil kommer en hale på ca. 40 cm)

Skulderhøjde: 30-40 cm

Vægt: 5-10 kg (enkelte hanner kan dog veje 11 kg eller mere)

Levetid (max): 20 år

Familie: Hundefamillien (Canidae)

Ræven er et alsidigt rovdyr der først og fremmest lever af mus, men den tager også gerne kaniner, harer, fugle og fugleæg. Indimellem tager den også insekter, krybdyr, padder og fisk. Desuden er ådsler og affald også en væsentlig del af rævens føde. Selvom den er et rovdyr spiser ræven også bær, frugter og svampe.

Ræven er udbredt og almindelig i hele landet, også i byer, hvor der ofte er en tættere bestand af ræve end på landet. Byræve lever mest af affald, mus og rotter, men de kan også tage en kat en sjælden gang i mellem. Ræven er mest aktiv om natten og i skumringen, men kan til tider også ses i fuldt dagslys.

Ræve yngler i rævegrave som de selv graver eller ”overtager” fra grævlinger. Almindeligvis opfostres ungerne af et par, men somme tider er hunnen overladt til at opfostre ungerne selv. Omvendt kan det også ske at parret får hjælp af en eller flere af hunnens unger fra året før. Et rævekuld kan være på mellem 3 og 12 unger, men 4-7 er det mest almindelige.