Ilder (Mustela putorius)

Kropslængde: 30-45 cm (dertil kommer en hale på 13-19 cm)

Skulderhøjde: ca. 10 cm

Vægt: 0,5-1,5 kg

Levetid: Maks. 11 år

Familie: Mårfamilien (Mustelidae)

Ilderen er et lille rovdyr, der mest lever af mus, mosegrise, frøer og tudser. Hvor der er kaniner, tager den også mange af disse. Når det er muligt tager den også insekter, rotter, harekillinger, småfugle, æg, fisk og slanger. Den svømmer godt og fanger en del af sin føde i vandet, dog ikke i samme grad som den nært beslægtede mink. Om efteråret og vinteren opbygger den ofte et eller flere forråd - gerne af æg og padder, der er lammet med et bid i nakken.

Ilderen er udbredt og forholdsvis almindelig i hele Danmark, men findes dog ikke på Lolland, Falster og Bornholm samt en del mindre øer.

Ilderen foretrækker at leve i fugtige områder nær vand, men hvor der er mange kaniner, kan den dog også findes i helt tørre områder.

Selv om ilderen kan leve tæt på mennesker, ses den ikke ofte, da den er sky og mest er aktiv om natten og i skumringen.

Om dagen hviler ilderen sig i, hvad den kan finde af skjulesteder, som f.eks. forladte ræve- eller kaningrave, under en sten- eller kvasbunke eller i et udhus. Ilderen kan dog også selv grave en grav.

Hanilderen deltager ikke i opfostring af ungerne, så hunnen er overladt til at gøre det alene. Hunnen får typisk 4-6 unger, men kan til tider få så lidt som 2 unger eller helt op til 12 unger.