Skovmår (Martes martes)

Kropslængde: 40-55 cm (dertil kommer en hale på 20-25 cm)

Skulderhøjde: ca. 18 cm

Vægt: 0,7-2,2 kg

Levetid: Maks. 18 år

Familie: Mårfamilien (Mustelidae)

Skovmåren er fremragende til at klatre og kan springe fra træ til træ ligesom et egern, som den da også er i stand til at jage og fange i træerne. Den lever dog hovedsageligt af mus, men også fugle, fugleæg, insekter, frøer og snegle står på dens menu. Er føden knap, går den heller ikke af vejen for ådsler og affald. Om efteråret spiser den også mange bær.

Skovmåren er udbredt i hele Danmark med undtagelse af på Bornholm og nogle mindre øer, men er forholdsvis sjælden, da den primært findes i store gamle skove. Da den også er nataktiv og sky, ses den sjældent.

Hanner og hunner danner egne territorier og lever ikke som par, så hunnen må opfostre ungerne alene. Den får 2-6 unger, som den gemmer i sit bo i de første 2 måneder efter fødslen. Boet er oftest i et hult træ, men sommetider benyttes gamle egern- eller rovfuglereder i stedet.