Brud (Mustela nivalis)

Kropslængde: 21-23 cm (han) 16-19 cm (hun) (dertil kommer en hale på 3-6 cm)

Skulderhøjde: ca. 5 cm

Vægt: 70-140 g (han) 40-75 g (hun)

Levetid: Maks. 9 år

Familie: Mårfamilien (Mustelidae)

Bruden er Danmarks mindste rovdyr. Den er så lille, at den forholdsvis nemt kan trænge ned i musegange og fange mus, hvilket da også er dens hovedføde. Den kan også tage frøer, firben, insekter, rotter, mosegrise, muldvarper, småfugle, fugleæg og kaninunger.

Bruden er udbredt og forholdsvis almindelig i hele Danmark på nær på Bornholm og en del mindre øer.

Bruden er aktiv hele døgnet og kan leve i næsten alle landstyper også helt tæt på menneskeboliger. Den ses dog ikke så ofte, da dens ringe størrelse gør den svær at få øje på, og da den ofte jager under jorden i gange fra mus, mosegrise og muldvarpe.

Bruden graver ikke selv, men indretter i stedet hvilepladser i gange fra mus, mosegrise og muldvarpe.

Han og hun opretholder egne territorier og tilbringer kun tid sammen i forbindelse med parringen, så hunnen er overladt til selv at opfostre ungerne. Et kuld består af 4-6 unger, og bruden kan ofte nå at opfostre to kuld om året.