Husmår (Martes foina)

Kropslængde: ca. 45 cm (dertil kommer en hale på ca. 25 cm)

Skulderhøjde: ca. 16 cm

Vægt: 1,0-2,1 kg

Levetid: Maks. 18 år

Familie: Mårfamilien (Mustelidae)

En husmår er et lille rovdyr, der hovedsaligt lever af mus, rotter og småfugle, men den kan også tage muldvarpe, pindsvin, harer og egern samt større fugle som duer, fasaner, agerhøns og ænder. Desuden spiser den også fugleæg, insekter og frugt.

Husmåren er almindelig og udbredt i hele Danmark. Den lever primært i småskove og i det åbne land, men også i parker, villakvarterer og endda helt inde i de centrale dele af større byer. Det eneste sted, hvor man ikke finder den, er i større skove, hvor man i stedet kan finde skovmåren.

Selv om husmåren ofte lever tæt på mennesker, ses den sjældent da den er sky og nataktiv.

Dagen tilbringer husmåren, hvor den kan finde et godt skjulested. Det kan være egern- og rovfuglereder, et hult træ eller en forladt rævegrav, men også menneskeskabte skjulesteder bruges, som f.eks. brændestabler, halmstakke, skure, udhuse og loftet på beboelseshuse.

Han og hun opretholder egne territorier og er kun sammen i parringstiden, så hunnen er overladt til selv at opfostre ungerne. Kuldstørrelsen er typisk på 2-3 unger, men husmåren kan få alt fra 1 til 5 unger.