Amerikansk mink (Neovison vison)

Kropslængde: 30-45 cm (dertil kommer en hale på 13-23 cm)

Skulderhøjde: ca. 12 cm

Vægt: 0,70-1,5 kg

Levetid: Maks. 11 år

Familie: Mårfamilien (Mustelidae)

Amerikansk mink, der i Danmark ofte blot kaldes mink eller vildmink, er et lille rovdyr, der især lever af mus, rotter, fugle og padder. Den tager også krebsdyr, æg og insekter og kan også supplere føden med lidt bær. Den svømmer godt og fanger en god del af sin føde i vandet.

Amerikansk mink er en anden art end europæisk mink (Mustela lutreola). Europæisk mink findes ikke i Danmark.

Den amerikanske mink er en invasiv art i Danmark. Det vil sige, at den ikke oprindeligt hører til i den danske natur og er til skade for forskellige oprindelige arter. Den vilde bestand stammer fra undslupne farmmink, og da der konstant undslipper mink fra minkfarme, finder man da også de største bestande af mink nær de største minkfarme. Der er dog også en veletableret bestand af vilde mink i Danmark, så minken er udbredt og ret almindelig i det meste af landet, om end den primært findes nær ved vand - især ved søer, åer og havne.

Minken er primært nataktiv og skjuler sig om dagen i, hvad den kan finde af huller og hulheder langs bredden. Til tider skjuler den sig blot under tæt krat eller under både eller skure. Den kan dog også til en vis grad grave huller selv.

Hunminken er alene om at opfostre sine unger, som den skjuler i et af sine dagskjulesteder foret med græs eller fjer og hår. Kuldstørrelsen er typisk på 4-6 unger.