Grævling (Meles meles)

Kropslængde: 65-85 cm (dertil kommer en hale på ca. 15 cm)

Skulderhøjde: ca. 30 cm

Vægt: 6-15 kg (enkelte hanner kan dog nå op på 20 kg sidst på efteråret)

Levetid: Maks. 18 år

Familie: Mårfamilien (Mustelidae)

Hvis man ser bort fra de få ulve, der er indvandret til Danmark i de seneste år, er grævlingen Danmarks største rovdyr - tæt forfulgt af ræv og odder.

Grævlingens hovedføde er regnorm, men ellers tager den alt, hvad den kan fange af smådyr, som f.eks. biller, hvepse, humlebier, insektlarver, mus, muldvarpe, snegle, frøer, æg og fugleunger. Grævlingen har en god lugtesans og graver effektivt, så en stor del af dens føde fanges ved, at den graver det op. Grævlingen går heller ikke af vejen for at spise ådsler, og den spiser også planteføde - især havre, majs, bær og frugter (men ikke rødder som man engang antog).

Grævlingen er udbredt og almindelig i hele Danmark på nær på Bornholm og mange mindre øer. Den ses dog forholdsvis sjældent, da den næsten udelukkende er aktiv om natten og i skumringen. På en tidlig sommermorgen kan man dog være heldig at se den i fuldt dagslys.

Grævlinger lever i små familiegrupper bestående af en dominerende han, 1-2 hunner samt 1-2 kuld unger. Større grupper med tre eller flere voksne hunner kan dog forekomme. Familiegruppen bor typisk i en samlet grav, der ofte har flere kamre og mange udgange.

Grævlingen kan få op til 5 unger, men et kuld består typisk af 2-3 unger.